SenCity

SenCity – Älykäs valaistus innovatiivisen kaupungin palvelualustana -ryhmähankkeessa pilotoidaan älykästä LED-valaistusta ja digitaalisia palveluita kuudessa suomalaisessa kaupungissa erilaisissa ympäristöissä. Katuvalaistuksen sähkönsyöttö ja uusissa älykkäissä asennuksissa myös valokuituyhteys houkuttelevat hyödyntämään valaistusinfraa myös muiden teknologioiden kuten esimerkiksi tukiasemien ja erilaisten antureiden sijoituspaikkana. Katuvalaistusta ja näitä teknologioita yhdistää tarve olla läsnä siellä missä käyttäjiä on eniten.

SenCity-hankkeen keskeiset aihealueet ovat:

Käyttäjäkokemus: Miten älykästä valonohjausta tulisi soveltaa kaupunkiympäristöissä?

Teknologia: Mitä ratkaisuja tarvitaan älyvalaistussovelluksiin Suomen ilmastossa?

Bisnes: Miten valaistusinfraa voidaan hyödyntää älykkään kaupungin toiminnoissa? Mitä uusia palveluja voidaan kehittää?

SenCity hanke kehittää älykästä valaistusta kaupunkien esineiden internetin (IoT) tukirankana. Koeasennukset luovat Suomeen pilotointiympäristön, jossa uudenlaisia  kaupunkidataan perustuvia ratkaisuja voidaan kehittää ja testata myös tulevaisuudessa. Ympäri Suomea toteutettavat pilotit kytkevät SenCity-hankkeeseen osallistuvat kaupungit, tutkimuslaitokset ja valaistus- ja tietoliikennealan yritykset konkreettiseen kehitystyöhön yhteisen teeman ympärille.