Salo

Salon Tupurin alueella sijaitsevan Kalkkimäenrinteen ajoradan varrelle on asennettu uusi LED-valaistus, joka kerää tietoa paitsi liikennemäärästä myös tienpinnan lämpötilasta sekä olosuhteesta kuvamateriaalin avulla. Tätä tietoa hyödynnetään tien ylläpidon tarpeisiin. Lisäksi valaistusta ohjataan todellisen käyttäjämäärän mukaan. Näin saavutetaan energiatehokas ja turvallinen valaistus tien käyttäjille. SenCity-hankkeessa on kerätty palautetta uudesta valaistuksesta monivaiheisen kyselyn avulla. Näin myös kaupunkilaisilla on tilaisuus vaikuttaa tulevaisuuden katuvalaistussuunnitteluun Salossa. Kyselyn kahteen ensimmäiseen vaiheeseen on jo saatu runsaasti vastauksia Tupurin alueen asukkailta.

Olemme laatineet sivuston, joka esittelee Kalkkimäenrinteellä testattuja valon ojaustapoja simulaatioiden ja kaavioiden avulla. Tervetuloa tutustumaan valaistuksen toimintaan ja vastaamaan kyselyn kolmanteen osaan. Esittelysivustolle ja kyselyn kolmanteen osaan pääset tästä.

 

 

SenCity-hankkeessa on rakennettu koekäyttöön Salon pilottia ja muuta Saloon liittyvää ajankohtaista tietoa esittelevä sivusto – “Kaupunkimonitori” – jota kehitetään edelleen käyttäjien palautetta hyödyntäen. Kaupunkimonitori on ikkuna kaupungin järjestelmiin, tapahtumiin ja tietoihin. Sitä kautta saat ajantasaista tietoa esimerkiksi siitä, miten kaupunkia valaistaan, kuinka paljon energiaa kuluu, mikä on teiden kunto ja missä ja milloin kaupungissa on tapahtumia. Kaupunkimonitorin kautta voit myös antaa palautetta, lukea muiden kaupunkilaisten tai Salossa vierailevien ajatuksia ja osallistua ympäristön kehittämiseen. Tervetuloa tutustumaan kaupunkimonitoriin ja antamaan palautetta!