Osapuolet

Kaupungit sekä valaistus- ja tietoliikennealan yritykset kehittävät ja pilotoivat älykkään kaupungin ratkaisuja yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.