Lahti

Lahden pilottikohteena on historialtaan mielenkiintoinen Satamaraitti. Sibelius-talon ja Urheilukeskuksen välistä raittia kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi kaupunkilaisten ja turistien käyttöön. Alue on suosittu ulkoilupaikka ja vierailukohde esimerkiksi messujen ja jääkiekko-otteluiden yhteydessä. Kesäaikana aluetta elävöittävät satamatoiminta ja lukuisat tapahtumat.

Koko Satamaraitin valaistus uusitaan ja rakentamisen yhteydessä infrastruktuuria täydennetään muun muassa valokuitu- ja sensoriasennuksin. Alueelle rakentuu myös avoin WiFi-verkko. Kohteeseen toteutetaan älykkäästi ohjatun perusvalaistuksen ohella DMX-ohjaukseen perustuva RGBW-valaistus, jolla voidaan lisätä alueen elämyksellisyyttä ja viihtyisyyttä pimeän aikaan. Valon väreillä ja dynamiikalla voidaan viestiä ja aktivoida vierailijoita liikkumaan esimerkiksi pelillisten sovellusten avulla.

 

Lahtelaiset ovat aktiivisesti osallistuneet alueen kehittämiseen erilaisissa tilaisuuksissa. Erityisesti alueen historiaa toivottiin tuotavan esiin alueen käyttäjille. SenCity-hankkeessa raitilla on pilotoitu lisättyyn todellisuuteen perustuvaa historiasovellusta. Reitin varrelle rakennetaan myös vanhan ratapenkan kohdalle Raidekaikuja-valoteos, joka herättää esiin muistumia raideliikennehistoriasta.

Elävä satamaraitti -työpaja

 

 

 

Kurkkaa lahden historiaan -sovellus

 

 

Raidekaikuja valoteos