Kaupunkien verkosto

SenCity pilottikohteet tiivistetysti:

Helsinki - Älykäs valaistus osana palvelevaa kaupunkia

Lahti - Opastava, viestivä ja vuorovaikutteinen valaistus kaupungissa ja massatapahtumissa

Oulu - Älykäs valaistus ja palvelut lapsille ja nuorille

Raahe – Älykkäästä teknologiasta turvaa liikenteeseen asuinalueella

Salo - Ajoradan älykäs teknologia ja sen mahdollisuudet

Tampere - Tiedonkeruu ja -välittäminen ydinkeskustan kaupunkiympäristössä